Met ik leer taal heb je online ondersteuning met dyslexie. Leer beter omgaan met spelling, grammatica en krijg een goed gevoel voor taal.

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met aanleren en vlot toepassen van lezen en spellen. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn belangrijk.

Deze site geeft uitgebreide informatie over taal, kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.